Władze spółki

Edyta Burnóg Barnaś 
Członek Zarządu
edyta.barnas@smartlogistic.pl

Joanna Pabijan
Członek Zarządu
joanna.pabijan@smartlogistic.pl